כריתת גידולים ממאירים בגישה אנדוסקופית

כירורג אף אוזן גרון ראש וצוואר

גידולים ממאירים ושפירים באף והסינוסים: שכיחותם של הגידולים השפירים בחלל האף והסינוסים נמוכה מאוד ושכיחות הגידולים הממאירים אף נמוכה יותר (0.5% מכלל גידולי ראש וצוואר).

אדנומה של ההיפופיסה (יותרת המוח):

הינה אחד הגידולים השפירים השכיחים ביותר באף הנכרתים בגישה האנדוסקופית ובהצלחה מרובה.
אוסטאומה (גידול גרמי) המופיעה בעיקר בסמוך לסינוס הפרונטלי וניתנת לכריתה אנדוסקופית אפילו במימדים מרשימים יותר.

הסימפטומים והסימנים שלהם דומים במידה רבה לסימפטומים והסימנים של פוליפים באף ואפילו לסינוסיטיס כמו חסימה אפית והפרשה מהאף, אלא שזו יכולה להיות בגידולים דמית, והחסימה האפית האופיינית היא חד צדדית.

בדיקה אנדוסקופית:

החולים צריכים להיבדק בקפדנות על ידי החדרת אנדוסקופ לתוך האף, ביצוע MRI- ו CT להערכת הגידול ומעורבות חללי האף ומערותיו והאיברים הסמוכים כמו ארובת העין, בסיס הגולגולת והמוח.

ביופסיה:

במקרים רבים תבוצע ביופסיה של הגידול טרם החלטה על הניתוח העיקרי המתוכנן.

כריתה כירורגית:

לאחר ההערכה הכללית של כל הנתונים יש לשקול כריתה מתאימה, קלסית-חיצונית או אנדוסקופית-אנדונסלית. יש חובה לברור בקפדנות את האנשים המתאימים לכריתה האנדוסקופית בצורה מלאה ובטוחה. הכריתה האנדוסקופיה מאפשרת כריתת הגידול בשלמותו ללא חתכים חיצוניים בפנים וללא שברים בעצמות הפנים והגולגולת.

חולים אלו ישוחררו לביתם בפרק זמן קצר לאחר הניתוח. החולים עם הגידולים הממאירים יבדקו ויטופלו במידת הצורך גם עלי די אונקולוג ראש וצוואר.

לשאלות וקבלת ייעוץ ניתן לפנות באמצעות האתר